«Σ.Κ.Ε.Π…. τόμαστε μία Εταιρεία για Όλους»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση της προσβασιμότητας ιστοσελίδων μέσω focus group τελικών χρηστών με αναπηρία που αναλαμβάνουν τον ενδελεχή έλεγχο της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που θέλουν να γίνουν πιο συμπεριληπτικές απέναντι στους εργαζόμενούς τους αλλά και στους πελάτες τους, ο Σ.Κ.Ε.Π. σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», υλοποιούν Εταιρικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Διαφορετικότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσβασιμότητας Εταιρικών Ιστοσελίδων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση της προσβασιμότητας ιστοσελίδων μέσω focus group τελικών χρηστών (με αναπηρία) που αναλαμβάνουν τον ενδελεχή έλεγχο της ιστοσελίδας.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης η εταιρεία λαμβάνει μια Έκθεση Προσβασιμότητας που χωρίζεται σε 3 μέρη:

  1. Γενική έκθεση που περιλαμβάνει τα standards προσβασιμότητας των ιστοσελίδων για τους προγραμματιστές της εταιρείας μαζί με καλές πρακτικές ως παράδειγμα.
  2. Αναφορά στα προβληματικά σημεία της ιστοσελίδας μαζί με προτάσεις βελτίωσής τους.
  3. Ανάδειξη καλών πρακτικών της κάθε εταιρείας.

Μέσα από την συνολική έκθεση μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται, από άποψη προγραμματισμού, ώστε το site σας να χαρακτηριστεί προσβάσιμο αλλά και από άποψη περιεχομένου ώστε να είστε πραγματικά λειτουργικοί προς τους χρήστες σας με αναπηρία.

Γενικές πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» στο info@Meallamatia.services ή στο 210-2627385.
  • Τα παραπάνω προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
  • Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@Meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top