Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Εργασιακού Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε το ποικιλόμορφο προφίλ της εταιρείας σας, αξιολογούμε το εργασιακό ή εμπορικό περιβάλλον σας σε θέματα φυσικής προσβασιμότητας.

Πώς;

 • 1ο στάδιο: Επισκεπτόμαστε τον χώρο για μία αρχική εκτίμηση.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες σας ώστε, με γνώμονα την νομοθεσία και την ανάπτυξη της εταιρείας, να εξελίξουμε το περιβάλλον σας σε έναν χώρο ισότιμων ευκαιριών για όλους και όλες.
 • 2ο στάδιο: Ενδελεχής απογραφή προσβασιμότητας των χώρων μέσα από focus group ατόμων με αναπηρία.
 • 3ο στάδιο: Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα από μία αναλυτική αναφορά προσβασιμότητας στην οποία καταγράφονται τα σημεία προς βελτίωση μαζί με τις προτεινόμενες προσεγγίσεις.
 • Οι συνεργάτες μας με αναπηρία θα εποπτεύουν τις αλλαγές που θα πραγματοποιείτε, σε βάθος χρόνου, δίνοντας σας διαρκή ανατροφοδότηση.
 • Με την ολοκλήρωση του έργου προβαίνουμε σε συνοπτική εκτίμηση προσβασιμότητας, η οποία θα χρησιμοποιείται ως οδηγός προσβασιμότητας για τον εν λόγω χώρο –είτε για πελάτες είτε για εργαζόμενους με αναπηρία.
 • Το κόστος της συνεργασίας είναι σε απόλυτη εξάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των χώρων που θα προσυμφωνηθούν προς εξέταση.

Γιατί;

 • Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους, 6 φορές πιο καινοτόμοι και 6 φορές πιο αποτελεσματικοί στο να προβλέψουν αλλαγές.
 • 78% των καταναλωτών προτιμούν επιχειρήσεις που φροντίζουν να είναι προσβάσιμες.
 • 92% των πελατών προτιμούν εταιρείες που απασχολούν ανθρώπους με αναπηρία.
 • Έτσι, εφαρμόζετε στην πράξη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα «Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» ενός νομικά δεσμευτικού κειμένου και για την Ελλάδα. Στη σύμβαση ορίζεται ρητά ο καθολικός σχεδιασμός προϊόντων, περιβάλλοντος, προγραμμάτων και υπηρεσιών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται, προβολή της εταιρείας σας ως καλή πρακτική στο meallamatia.gr, τη μοναδική, πλήρως προσβάσιμη πλατφόρμα ενημέρωσης στην Ελλάδα με πάνω από 24.000 ακολούθους στο Facebook και 211.000 μοναδικούς χρήστες για το 2021.
⭐ Ενδεικτικές συνεργασίες ⭐

Γενικές πληροφορίες

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα “Εταιρεία Χωρίς Περιορισμούς” επικοινωνήστε μαζί μας στο info@meallamatia.services ή στο 210-2627385.
 • Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες σας.
 • Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

Όλα τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.
Back to top