Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που θέλουν να γίνουν πιο συμπεριληπτικές απέναντι στους εργαζόμενούς τους αλλά και στους πελάτες τους, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π., υλοποιούμε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία για στελέχη εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, προτείνουμε τη διοργάνωση ενός Awareness Day. Το πρόγραμμα «Σ.Κ.Ε.Π… τόμαστε μία Εταιρεία για Όλους» λειτουργεί ως ένα bonding & motivational πρόγραμμα για τα στελέχη, μέσα από το οποίο εισάγονται στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας, με βιωματική και διαδραστική προσέγγιση.

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχους:

•        Για τα στελέχη:

Την κατανόηση & αποδοχή της διαφορετικότητας

•        Για την εταιρεία:

Το χτίσιμο ενός ισχυρού εταιρικού προφίλ κοινωνικής συνείδησης & ευθύνης καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου σας.

Γενικές πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. “Με Άλλα Μάτια” στο info@meallamatia.services ή στο 210-2627385.
  • Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.
  • Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top