Νέα|

Σ.Κ.Ε.Π.: «Μαθαίνω να Βλέπω τον άνθρωπο»
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Τα 11 τελευταία χρόνια, ο Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο”, είναι ένας ανοιχτός βιωματικός διάλογος ενημέρωσης & αφύπνισης, μεταξύ των μαθητών και των στελεχών του Σ.Κ.Ε.Π. με αναπηρία. Το πρόγραμμα ωθεί τους μαθητές να δουν την κοινωνία & τον εαυτό τους υπό άλλο πρίσμα. Ακούγοντας αληθινές ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες, εξοικειώνονται με την πραγματικότητα της αναπηρίας στην Ελλάδα. Παράλληλα βελτιώνουν το αίσθημα της αποδοχής & εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στις ικανότητες τους να νικήσουν τα εμπόδια.

Ο Σ.Κ.Ε.Π. στηρίζεται στον ρόλο και τη σημασία του σχολείου ως δυναμικού μοχλού δημοκρατικής συνείδησης και απαραίτητου θεσμού κοινωνικοποίησης των νέων. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου, συμβίωσης, αποδοχής και σεβασμού στην μοναδικότητα του καθενός. Οφείλει να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός μελλοντικού ενιαίου κοινωνικού τοπίου, με συνειδητοποιημένους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π.:

 • Προετοιμάζουν τον μαθητή/την μαθήτρια στην αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Αναδεικνύουν την σημασία της μοναδικότητας του καθενός

Οι motivational speakers μας: ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, ο Βαγγέλης Αυγουλάς και ο Κωνσταντίνος Σαμαράς, επισκέπτονται κάθε σχολική εβδομάδα 8 με 10 σχολεία και εκπαιδεύουν σε ετήσια βάση πάνω από 20.000 μαθητές! (δείτε την ομάδα μας εδώ)

Τα Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π.:

 • Τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
 • Υλοποιούνται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., με και χωρίς αναπηρία
 • Έχουν Πανελλαδική εμβέλεια
 • Παρέχονται δωρεάν
 • Στηρίζονται σε δωρεές και χορηγίες που προσφέρουν εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμοί και ιδιώτες
 • Δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το Ελληνικό Δημόσιο

<br>

Σύμφωνα με την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Discrimination in the European Union – 2006, 76%των Ελλήνων πιστεύουν ότι το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνουν ότι η απουσία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών, αλλά και γενικά ενός ευρύτερου συνόλου, απέναντι στα άτομα με αναπηρία:

 • Διαιωνίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις
 • Ισχυροποιεί τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση

Οφέλη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Σ.Κ.Ε.Π.:

 • Εξοικείωση των μαθητών με την πραγματικότητα της αναπηρίας & της διαφορετικότητας
 • Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους
 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών γενικής εκπαίδευσης, με νέους με αναπηρία
 • Ενεργοποίηση “αντανακλαστικών” κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης & ευθύνης για την δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών

Προσδοκώμενοι μελλοντικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 1. Η άρση των προκαταλήψεων & του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού
 2. Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη

Τα τελευταία 11 χρόνια στον Σ.Κ.Ε.Π.:

√ Αφυπνίσαμε & Εκπαιδεύσαμε 150.000 μαθητές και φοιτητές

√  Οργανώσαμε Διαδραστικά Εργαστήρια με συμμετοχή 18.000 νέων, με & χωρίς αναπηρία

√  Συνεργαστήκαμε με 800 Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς & Σχολεία

Η  αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης & συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο μελλοντικό σκοπό, την διασφάλιση & απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

*Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης – Aρ. Πρωτ.Φ13/149229/Δ2 – 25-09-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π. δείτε εδώ.

Close Search Window