illustration ενός σχολείου κάτω από γαλάζιο ουρανό, με το λογότυπο της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια πάνω αριστερά και το κείμενο "Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια" πάνω και στο κέντρο (μπλε γράμματα)

top, Εκπαιδευτικά, Νέα, Προγράμματα Μeallamatia|

Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τη διαφορετικότητα, υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» στα σχολεία.

Ανάπηρα άτομα συντονίζουν έναν ελεύθερο διάλογο με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Μαζί, προσεγγίζουν βιωματικά την πραγματικότητα της αναπηρίας, της συμπερίληψης και της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.

Αυτή η αλληλεπίδραση και αλληλοκατανόηση είναι προϋποθέσεις για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με τη διαφορετικότητα, την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το πρόγραμμα καλύπτει τη σύγχρονη ανάγκη δημιουργίας μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας από το σχολείο.

Όντας ένα πρόγραμμα αμιγώς παιδοκεντρικό, δίνεται η ευκαιρία στα συμμετέχοντα άτομα να ορίσουν το πεδίο της συζήτησης, να τοποθετηθούν με σκέψεις, να καταθέσουν συναισθήματα και εμπειρίες και να γίνουν συν-συντονιστές. Οι ομιλητές συντονίζουν ένα κοινό μικρογραφία της κοινωνικής ποικιλομορφίας, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα του καθενός αλλά και την χρησιμότητά του.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει δωρεάν περισσότερα από 565 εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία σε σχολικό πλαίσιο με την άδεια του ΥΠΑΙΘ, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 46.500 μαθητές και μαθήτριες.

ℹ️ Το πρόγραμμα μπορεί να τεθεί υπό την αιγίδα του εκάστοτε Δήμου ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των σχολείων της περιοχής

Οι Motivational Speaker μας

Αναλυτικά

Σκοπός

Μία συμπεριληπτική Κοινωνία

Στόχοι
 • Εξοικείωση των μαθητών/-τριών με την εικόνα της αναπηρίας
 • Διαχείριση της διαφορετικότητας και ανάδειξη της μοναδικότητας
 • Άρση των προκαταλήψεων, του στιγματισμού και του αποκλεισμού κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
 • Ορθή ενημέρωση για προσβασιμότητα και αναπηρία
 • Κατάρριψη στερεοτύπων
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη αλληλεγγύης και συμπερίληψης          
Απευθύνεται
 • Νηπιαγωγείο – Ειδικό Νηπιαγωγείο
 • Δημοτικό – Ειδικό Δημοτικό (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ ΤΑΞΗ)
 • Γυμνάσιο – Ειδικό Γυμνάσιο (Α,Β,Γ,Δ ΤΑΞΗ)
 • Γενικό Λύκειο – Ειδικό Λύκειο (Α, Β, Γ, Δ ΤΑΞΗ)
 • Επαγγελματικό Λύκειο (Α,Β,Γ,Δ, ΤΑΞΗ)
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ
Ωφελούμενα άτομα
 • Μαθήτριες και Μαθητές
 • Εκπαιδευτικοί
 • Διευθύντριες και Διευθυντές
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Γονείς και Κηδεμόνες
Χαρακτηριστικά
 • 1 διδακτική ώρα
 • Σχολικό περιβάλλον
 • Τηλεκπαίδευση ή δια ζώσης
 • Πανελλαδική Εμβέλεια
 • Δωρεάν
 • Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων
 • Με άδεια από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ανατροφοδότηση

Η αξιολόγηση-αποτίμηση του προγράμματος γίνεται με ερωτηματολόγιο προς τους/τις εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ξεκινάει με ενημέρωση από τον ανάπηρο συντονιστή ή συντονίστρια. Περιγράφει, δηλαδή, την καθημερινότητα και την πραγματικότητα της αναπηρίας στην Ελλάδα, την προσβασιμότητα και τα εμπόδια που συναντά. Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες καλούνται να συζητήσουν αυτές τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης και πώς, συλλογικά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μέσα από παραδείγματα, συζήτηση και βιωματικές δράσεις, π.χ. επίδειξη τεχνικών συνοδείας ανθρώπων με προβλήματα όρασης, οι μαθητές/-τριες ενεργοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη αλληλεγγύης και καλούνται οργανωμένα σε ανοιχτό διάλογο όπου θέτουν ελεύθερα ερωτήματα και τοποθετούνται.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες προσέγγισης και ενημέρωσης που προκύπτουν. Οι βασικοί ομιλητές, έχουν πολυετή εμπειρία υλοποίησης αδειοδοτημένων προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (από τον Παιδικό Σταθμό έως και το Πανεπιστήμιο), και σε Γενικά και σε Ειδικά σχολεία. Η ομάδα της αποτελείται μεταξύ άλλων τόσο από παιδαγωγό, όσο και από κοινωνικό λειτουργό, για να διασφαλίζεται επιστημονικά η ανθρωποκεντρική δομή και προσαρμογή του προγράμματος.

Έτσι, σε κάθε βήμα επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα του εκάστοτε προγράμματος για το εκάστοτε κοινό. Οι ομιλητές/συντονιστές έχουν μάθει να συντονίζουν ένα κοινό που αντικατοπτρίζει την κοινωνική ποικιλομορφία αναδεικνύοντας την μοναδικότητα του καθενός αλλά και την χρησιμότητά του.

Μέθοδοι

Το πρόγραμμα καλύπτει τη σύγχρονη ανάγκη της δημιουργίας μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας και υπηρετεί την κοινωνική ενσωμάτωση, ήδη από το σχολείο.

Η αλληλεπίδραση στοχεύει στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Σκοπός είναι να αφυπνιστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού με απώτερο μελλοντικό σκοπό τη διασφάλιση και απόδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισότιμα σε όλους και όλες.

Στοχεύουμε στην κατανόηση των δυσκολιών, άρα στην αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς και στην ενεργοποίηση των μαθητών ως μελλοντικών πολιτών που αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, και το πώς να συνυπάρχουν με τους γύρω τους, οι οποίοι μπορεί με μια πρώτη ματιά να τους φαίνονται “διαφορετικοί”. Το πρόγραμμα μας υλοποιείται και στα ειδικά σχολεία, ώστε η εκεί σχολική κοινότητα να έρχεται σε επαφή με θετικά πρότυπα αυτόνομης διαβίωσης και να προσλαμβάνει εικόνες διαφορετικών ανθρώπων από αυτές που καθημερινά πραγματεύεται το εκάστοτε ειδικό σχολείο.         

Οι συντονιστές καλούνται κάθε φορά να ανταποκριθούν ανάλογα με τη συμμετοχή, ως προς τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την γνώση που του προσφέρεται και ως προς τον τρόπο που εκφράζεται λεκτικά, συναισθηματικά και με τη συμπεριφορά τους. Έτσι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μονοδιάστατο αλλά αντικατοπτρίζει το κάθε του κοινό εξυψώνοντας τη διαφορετικότητα του καθενός και ανάγοντάς τη σε μοναδικότητα. Παράλληλα, δίνεται οι ευκαιρία στους συμμετέχοντες μαθητές να ορίσουν το πεδίο της συζήτησης, να τοποθετηθούν με σκέψεις, να καταθέσουν συναισθήματα και εμπειρίες, να γίνουν συν-συντονιστές ή και να μην συμμετέχουν εάν το επιθυμούν.

Όντας ένα πρόγραμμα αμιγώς παιδοκεντρικό, τα διαφορετικά στυλ μάθησης που καθορίζουν την πρόσληψη της γνώσης στον καθένα μας αναδεικνύονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Τέλος, χρησιμοποιώντας μεικτές μεθόδους: κατευθυνόμενη συζήτηση, βιωματική ομιλία αλλά και βιωματικές ασκήσεις καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων πρόσβασης στη γνώση.

Αρχές σύγχρονης Παιδαγωγικής

Βιωματική μάθηση: Οι ανάπηροι ομιλητές μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και την καθημερινότητα τους με τους μαθητές παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουν τις δυσκολίες και, στη συνέχεια, να συζητήσουν τις καθημερινές συνθήκες που καλούνται να ζουν οι ανάπηροι.

Συμπερίληψη:  Η συζήτηση οδηγείται στο πώς, συλλογικά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, υπηρετώντας τις αξίες της συμπερίληψης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Με αναφορές του προγράμματος π.χ. στην καθημερινή ανάγκη της χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και των υποτίτλων, περιγράφονται ήδη απλά εργαλεία συμπερίληψης, δίνοντας ερεθίσματα στους μαθητές για περαιτέρω ανάπτυξη της σκέψης τους και εμπέδωση των διεθνών αρχών της προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους (Design For All).

 Ανακαλυπτική μάθηση και αυτενέργεια: Διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου που βασίζεται σε ερωτήσεις των ίδιων των μαθητών άρα ανακαλύπτουν και εκμαιεύουν την γνώση από τον ανάπηρο συντονιστή.

Παιδοκεντρικότητα: Με εποπτεία, οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες παίρνουν τα ηνία και θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν προς συζήτηση με γνώμονα την αναπηρία και την προσβασιμότητα, με τον συντονιστή να θέτει τις βάσεις αλλά και να επαναπροσδιορίζει τις κατευθύνσεις σε συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος.

Διαθεματικότητα: Η προσέγγιση της αναπηρίας γίνεται μέσα από πολλαπλά επίπεδα (νέες τεχνολογίες, αυτόνομη διαβίωση, εκπαιδευτικά εργαλεία), αλλά και μέσα από όλους τους τομείς της συλλογικής ζωής (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία, πολιτισμός, αθλητισμός, ψυχαγωγία).

Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών και του συντονιστή με αναπηρία, η οποία συμβολίζει την εν δυνάμει σχέση που μπορεί να αποκτήσουν οι μαθητές μεγαλώνοντας με οποιοδήποτε ανάπηρο άτομο έρθει αργότερα στη ζωή τους.        

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. “Με Άλλα Μάτια” στο info@meallamatia.services ή στο 210-2627385.

Close Search Window