η αναπηρική θέση στο λεωφορείο

top, Νέα|

Το Υπερταμείο, σε συνεργασία με τις Συγκοινωνίες Αθηνών, την Α.Μ.Κ.Ε. “Με Άλλα Μάτια”, τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger “ΕΛ.Σ.Σ.Α.” και με την ευγενική υποστήριξη του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, αναπτύσσει ένα πλάνο δράσεων, με στόχο μία Συμπεριληπτική Στρατηγική στις θυγατρικές του, με πιλότο τις Αστικές Συγκοινωνίες.

Για τη δημιουργία του χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας!

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εμποδιζόμενα άτομα και τους συνοδούς τους, με σκοπό να αποτυπώσει τις ανάγκες τους, που προκύπτουν κατά τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στόχος είναι μέσα από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν να επιτευχθεί μια πραγματική αλλαγή, που θα μπορεί να συμπεριλάβει ισότιμα όλους τους χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Πηγή φώτο oasa.gr

Close Search Window