κοντινή φωτογραφία λεπτομέρειας από απτικό σχέδιο κάτοψης με ανάγλυφες ενδείξεις

Νέα|

Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» συνεχίζει τις διεκδικήσεις της για προσβασιμότητα σε κάθε χώρο για κάθε άτομο. Έτσι, συνεργάζεται με ξενοδοχεία και άλλους χώρους, αναλαμβάνοντας την προσαρμογή των ειδικών σχεδίων εκκένωσή τους ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα και στα άτομα με οπτική βλάβη.

Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ, Βαγγέλης Αυγουλάς, σε σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η όλη προσπάθεια υλοποιείται με τη συνεργασία αναπήρων και επαγγελματιών του χώρου. Από κοινού, η ομάδα εργασίας τελικών χρηστών και οι επαγγελματίες προσαρμόζουν τα υπάρχοντα σχέδια κατόψεων για βλέποντες, δημιουργώντας ένα ειδικό αντίτυπο με ανάγλυφες απεικονίσεις για άτομα με πρόβλημα όρασης. Στα σημαντικά σημεία του σχεδίου, η σηματοδότηση γίνεται στη γραφή Braille, παρέχοντας στα άτομα αυτά τη δυνατότητα να εντοπίζουν με ακρίβεια και ασφάλεια τόσο την τοποθεσία τους, όσο και τις ενδεδειγμένες διαδρομές που μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση κινδύνου.

Τα προσαρμοσμένα πλάνα δημιουργούνται με τη χρήση ειδικού χαρτιού, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανάγλυφης απεικόνισης επιφανειών. Παράλληλα, η εκτύπωση σημαντικών εγγράφων της επιχείρησης σε Braille, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των απτικών καταλόγων που δημιουργεί η ΑΜΚΕ, ενισχύει τη συμπεριληπτική πρακτική των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Όλες αυτές οι κινήσεις ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία, από την οποία τα άτομα με πρόβλημα όρασης ακόμα αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του Βαγγέλη Αυγουλά στη σημαντική αυτή καινοτομία με υποτίτλους (ελληνικά και αγγλικά) :

Close Search Window