τρισδιάστατη απεικόνιση του εγκεφάλου με γαλάζιο χρώμα, και στο κέντρο του ένα κενό από παζλ

Νέα|

Με διαχρονική υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα δημόσιας υγείας, η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια υποστηρίζει έμπρακτα ένα σημαντικό ερευνητικό έργο για τον έγκαιρο εντοπισμό της άνοιας στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου.

Καθώς η άνοια αποτελεί διεθνώς ένα από τα πιο σοβαρά και διαδεδομένα προβλήματα δημόσιας υγείας, η ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευσή της καθίσταται επιτακτική. Έχοντας κατά νου αυτήν ακριβώς την κοινωνική αναγκαιότητα, ο υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ανδρέας Σόλιας, εκπονεί σχετική διδακτορική διατριβή*.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της διατριβής είναι η στάθμιση δοκιμασίας σάρωσης (screening test) για την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών μνήμης και νοητικών λειτουργιών σε άτομα της τρίτης ηλικίας που διαβιούν αυτόνομα στην κοινότητα. Η δοκιμασία σάρωσης θα χορηγείται ψηφιακά στα άτομα μέσω Smart συσκευών, ενώ η διαδικασία έχει προβλεφθεί ώστε να είναι προσβάσιμη και για άτομα με αισθητηριακές βλάβες.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και κατανοώντας τη μεγάλη αξία του συγκεκριμένου επιστημονικού εγχειρήματος, η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια αποφάσισε να το υποστηρίξει έμπρακτα: προχώρησε, έτσι, στη δωρεά συσκευών Tablet στον κύριο Σόλια για τη διευκόλυνση των ερευνητικών του σκοπών. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η στάθμιση του υπό μελέτη εργαλείου σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Σχετικά με την πρωτοβουλία ενίσχυσης, ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, Βαγγέλης Αυγουλάς, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να ενισχύουμε με κάθε δυνατό μέσο ανάλογες πρωτοβουλίες. Ευελπιστούμε, με τη βοήθεια και της συνεισφορά μας, να μπορέσει να ενισχυθεί το οπλοστάσιο που διαθέτουν οι επαγγελματίες στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της άνοιας, καθώς και να αναδειχθεί η σημασία της συναφούς έρευνας σε ζητήματα δημόσιας υγείας, ειδικά σε επίπεδο πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.».

 

*Το όλο εγχείρημα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΔΠΘ (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/42999/308 – 4/4/2022)

 

Close Search Window