λογότυπα των δύο συνεργαζόμενων φορέων

Νέα|

Δύο φορείς —με έδρα την Αθήνα— που ασχολούνται με την προσβασιμότητα ξεκινούν μια νέα συνεργασία με στόχο τη δράση στο πεδίο και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα.

Η ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” ιδρύθηκε από μια ομάδα ανάπηρων ατόμων με απώτερο στόχο να εξαλείψει την υποεκπροσώπηση της αναπηρίας, παρέχοντας συμβουλευτική προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Η inclusiveGreece συμβάλλει στη δημιουργία προσβάσιμου τουρισμού συστήνοντας τη διεθνή πιστοποίηση Travel-for-All στον κλάδο.

Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να προσφέρουν και να διαδώσουν τα συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

«Ο τουρισμός είναι ο κορυφαίος κλάδος υπηρεσιών στην Ελλάδα και ο προσβάσιμος τουρισμός προσφέρει μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά, ενώ βοηθάει και στην πρόκληση της εποχής για ισοτιμία και συμπερίληψη.  Η σωστή προσέγγιση βασίζεται στην κατανόηση, την προσαρμογή και την ενημέρωση. Πιστεύω ότι η συνεργασία με το “Με Άλλα Μάτια” μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τη γνώση των τοπικών ευπαθών ομάδων μαζί με την τουριστική μας τεχνογνωσία προάγοντας ευρύτερα οφέλη για τον κλάδο», λέει η Sabine Switalla, Διευθύνουσα Σύμβουλος της inclusiveGreece.

Ο Βαγγέλης Αυγούλας, τυφλός δικηγόρος και ιδρυτής της κοινωνικής επιχείρησης “Με Άλλα Μάτια” αναφέρει «Είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκονται τα ίδια τα ανάπηρα άτομα σε ό,τι σχεδιάζεται και εφαρμόζεται για αυτά. Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» φέρνει τα ανάπηρα άτομα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Παράλληλα, η inclusiveGreece παρέχει την πολύτιμη, πολυετή εμπειρία της στον τουριστικό τομέα. Μαζί μπορούμε να εξελίξουμε τον προσβάσιμο τουρισμό στην Ελλάδα».

Στόχος μας είναι να έρθουμε σε διάλογο με τους επηρεαζόμενους φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Η κατανόηση των επισκεπτών και των αναγκών τους, καθώς και η άρση των εμποδίων δεν ισούται με “την ανακάλυψη του τροχού” αλλά αποτελείται από απλά βήματα, τα οποία θα συμβάλλουν στην ποιότητα των υπηρεσιών, τη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και θα πυροδοτήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για κάθε επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι η προσβασιμότητα δεν εξυπηρετεί μόνο τους επισκέπτες, αλλά και την τοπική κοινωνία και είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία για όλους.

Close Search Window