Νέα|

Το Υπερταμείο, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια”, ανέπτυξε μία σειρά από δράσεις και εκπαιδεύσεις με στόχο μία Συμπεριληπτική Στρατηγική στις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. Με μότο “Μαζί παντού γινόμαστε προσβάσιμοι” υλοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η προσβασιμότητα στα εταιρικά εργαλεία επικοινωνίας» για τα στελέχη Επικοινωνίας, Βιωσιμότητας και Μάρκετινγκ των θυγατρικών και συμμετοχών του, όπως η ΕΥΔΑΠ.

Η εκπαίδευση αυτή, με στόχο τον συμπεριληπτικό σχεδιασμό και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, υποστήριξε την ΕΥΔΑΠ να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Έτσι φέτος, για πρώτη φορά, η Εταιρεία, μετέτρεψε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της σε μορφή ομιλούντος εντύπου για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία ατόμων με βλάβη όρασης, στο ευρύτερο πλαίσιο της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, στην έντυπη έκθεση η εισαγωγή υπάρχει σε Braille και σε μεγαλογράμματη γραφή που καθοδηγεί τον αναγνώστη στο ακουστικό αρχείο.

Μπορείτε να βρείτε τον ακουστικό απολογισμό στην προσβάσιμη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ.

Η γενικότερη συμβουλευτική προσβασιμότητας που παρέχει η ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” στο Υπερταμείο έχει ανοίξει εδώ και μήνες  μία νέα σελίδα συμπερίληψης στον οργανισμό και τις θυγατρικές του. Με εκπαιδεύσεις στην υποστήριξη εμποδιζόμενων επιβατών, αξιολόγηση προσβασιμότητας χώρων όπως “Η Αγορά του Καταναλωτή” του ΟΚΑΑ με σύνοδες βελτιωτικές προτάσεις, πιλοτικές προσαρμογές προσβασιμότητας σε πολυσύχναστους σταθμούς όπως το Μοναστηράκι παροχή συμβουλευτικής για πρόσβαση στην πληροφορία και αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοσελίδων βάζουμε τα θεμέλια για ένα μέλλον στο οποίο θα πορευόμαστε μαζί.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” επιβλέπονται και από focus group ανάπηρων ατόμων με διαφορετικές βλάβες, ώστε το παραγόμενο υλικό και η προσφερόμενη υπηρεσία όχι μόνο να ακολουθούν τη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες αλλά να είναι πιστοποιημένα από τον τελικό χρήστη.

Κοντινό σε χέρια που διαβάζουν σελίδα στη γραφή braille

Close Search Window