Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μαρία Ηλιοπούλου και ο Πρόεδρος ΑΜΚΕ της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» κ. Ευάγγελος Αυγουλάς χαμογελούν στον φακό

Νέα|

Ελ.σ.σ.Α 🤝 Με Άλλα Μάτια

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Με Άλλα Μάτια», επισημοποιώντας την ούτως ή άλλως αγαστή συνεργασία τους εδώ και χρόνια!

Ο Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2007 από ομάδα επιστημόνων, γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό με σκοπό να συμβάλει στην αναγνώριση της διαφορετικότητας της ομάδας πολιτών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger.

Η ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 από μία αυτοοργανωμένη ομάδα αναπήρων, με σκοπό τη διεκδίκηση συμπερίληψης. Υλοποιήθηκε ως συνέχεια του προσβάσιμου portal meallamatia.gr με όραμα την εξάλειψη της υποεκπροσώπησης των αναπήρων στη δημόσια σφαίρα. Παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτικής υποστήριξης, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Υλοποιεί σχολικά, εταιρικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα σε επίπεδο Δήμου με στόχο την εξοικείωση με την ακουστική, κινητική και οπτική βλάβη, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στα εξής πεδία:

• Ανάπτυξη ή/και συμμετοχή από κοινού δράσεων δημοσιότητας (εκδηλώσεις, ημερίδες, διαδικτυακές συζητήσεις κ.λπ.) με στόχο την προβολή του έργου τους και την εξοικείωση της κοινής γνώμης με την αναπηρία.
• Τη σύμπραξη για τη διεκδίκηση και διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεών τους.
• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και εργαλείων τόσο για την ενδυνάμωση των ανάπηρων ατόμων και των οικογενειών τους, όσο και για την εμπέδωση της διάστασης της αναπηρίας με βιωματικό και εκπαιδευτικό τρόπο από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Την ανάπτυξη ή/και συμμετοχή σε έρευνες σχετικές με την καθημερινή διαβίωση των ανάπηρων ατόμων της χώρας και των οικογενειών αυτών.
• Από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής και monitoring σε συνεργασία με φορείς τους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργούν, να προωθούν, να εξελίσσουν και να διατηρούν θέσεις απασχόλησης ανάπηρων ατόμων.
• Η δραστηριότητα κάθε φορέα να μπορεί να επικοινωνείται εντατικά και με κάθε πρόσφορο μέσο από τον άλλον φορέα, σε συνεργάτες, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Το σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας δεν εμπεριέχει οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, αλλά καταγραφή της ουσιαστικής βούλησης και των δύο για κοινή δραστηριοποίησή τους κατά του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑμεΑ.

Η συνεργασία είχε ομόφωνη αποδοχή από τα διοικητικά όργανα των δύο φορέων και το Σύμφωνο υπέγραψαν για τον Ελ.σ.σ.Α η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μαρία Ηλιοπούλου και για την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» ο Πρόεδρος της κ. Ευάγγελος Αυγουλάς.

Η Μαρία Ηλιοπούλου υπογράφει το σύμφωνο συνεργασίας, δίπλα της ο Βαγγέλης Αυγουλάς

Close Search Window