Το αναπηρικό σύμβολο σε ένα μπλε ημικύκλιο που θυμίζει την γη και μπροστά του πρτούν πεταλούδες μπλε

Νέα|

Σε συνέχεια της Συμβουλευτικής Προσβασιμότητας που παρέχουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αλλά και τη συνεργασία μας με την Inclusive Greece, εναρμονίσαμε τις εκπαιδεύσεις μας με το “ISO 21902_2021 Tourism and related services – Accessible tourism for all – Requirements and recommendations”!

🎯 Ο προσβάσιμος τουρισμός έχει ως στόχο τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και να απολαμβάνουν διάφορες ταξιδιωτικές εμπειρίες και προορισμούς, χωρίς διάκριση και φραγμούς.

📌 Σκεφτείτε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα χρήματα που ξοδεύουν στην αγορά τα ανάπηρα άτομα τα ονομάζουν “Purple pound”, αναγνωρίζοντας έτσι την εμπορική σημασία και ισότιμη αξία τους.

Αν στα ανάπηρα άτομα (περίπου το 15% του πληθυσμού σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.), συνυπολογίσουμε και τα εμποδιζόμενα άτομα (όπως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς με παιδικά καροτσάκια κ.λπ.) τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η συμπεριληπτική νοοτροπία σε σχέση με την προσβασιμότητα μίας επιχείρησης απευθύνεται σε πάνω από το 50% του καταναλωτικού πληθυσμού.

Τα custom made εκπαιδευτικά προγράμματα της κοινωνικής μας επιχείρησης είναι εδώ για να βοηθήσουν κάθε εταιρεία να αποκτήσει συμπεριληπτική φιλοσοφία, ποικιλομορφία και προσβασιμότητα.

Close Search Window