Προθήκη με πιστά αντίγραφα

Νέα|

Με 3 βραβεία τιμήθηκε η εταιρεία Eurolife FFH για το πρόγραμμα «Σε Επαφή» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στα Hellenic Responsible Business Awards 2023.

Ειδικότερα, η εταιρεία έλαβε δύο Gold Βραβεία στις κατηγορίες «Ισότιμη Συμμετοχή/ Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες Ευκαιρίες» και «ESG & SDGs/Λιγότερες Ανισότητες» και ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στη Συνεργασία/ Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ».

Ο Βαγγέλης Αυγουλάς ψηλαφίζει πιστό αντίγραφο γύρω του εκθέματα σε προθήκες

«Σε επαφή»

To Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει ως βασικό στόχο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής του πολιτικής την ισότιμη συμμετοχή με ίσες ευκαιρίες όλων των επισκεπτών, καθώς και τις συνέργειες με φορείς και ομάδες για ένα μουσείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε με την υποστήριξη της Eurolife FFH το πρόγραμμα «Σε επαφή», δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (οπτική και ακουστική βλάβη) να έχουν πρόσβαση στη μόνιμη έκθεση  της Κυκλαδικής Τέχνης.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και την HandsUp, τέθηκε σε λειτουργία μετά από πιλοτική εφαρμογή του σε focus groups ατόμων με αισθητηριακές βλάβες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • κινητή προθήκη ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης
  • πολυαισθητηριακή μουσειοσκευή
  • μια σειρά δράσεων ώστε το Μουσείο να είναι προσβάσιμο σε κωφά ή βαρήκοα άτομα.

Η Eurolife FFH προσφέρει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τη χρόνια και σταθερή υποστήριξή της σε πολλά πεδία, ένα εκ των οποίων είναι το πρόγραμμα «Σε επαφή», το οποίο κατέστησε το Μουσείο προσβάσιμο σε συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης και ακοής.

Πηγή: https: www.monopoli.gr

Close Search Window