Η Θάλεια είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με επιμόρφωση στην Ειδική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Αποκατάσταση και Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία. Εκπαιδεύει συνοδούς χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, είναι συνοδός ατόμων με οπτική αναπηρία, και εκπαιδευόμενη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής. Η εμπειρία της προσανατολίζεται στην ανεξάρτητη διαβίωση και υποστήριξη ανάπηρων ατόμων. Λειτουργεί ως Υπεύθυνη Εταιρικών Προγραμμάτων της ΑΜΚΕ ‘Με Άλλα Μάτια’ καθώς και ως Σύμβουλος Προσβασιμότητας.

 

Contact Details

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top