Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στατιστικά φωτογραφίας σε απλό κείμενο

«Σ.Κ.Ε.Π…. τόμαστε μία Εταιρεία για Όλους»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα μέσα/ υλικά επικοινωνίας των εταιρειών. Απευθύνεται στα στελέχη του τμήματος επικοινωνίας και marketing. Η εκπαίδευση έχει την μορφή διαδραστικού workshop.

«Σ.Κ.Ε.Π…. τόμαστε μία Εταιρεία για Όλους»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση της προσβασιμότητας ιστοσελίδων μέσω focus group τελικών χρηστών με αναπηρία που αναλαμβάνουν τον ενδελεχή έλεγχο της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.