Εξυπηρέτηση Πελατών ΑΜΕΑ, Εκπαίδευση Front Office Εργαζομένων

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, καθώς και της καλύτερης εμπειρίας του εκάστοτε πελάτη (Customer Experience) συνυπολογίζοντας πως το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποιας μορφής αναπηρία, προτείνουμε τη διοργάνωση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος για εργαζομένους Front Office (πρώτης γραμμής) εταιρειών, στην εξυπηρέτηση πελατών/καταναλωτών ΑΜΕΑ. Οι παραπάνω εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που έρχονται σε άμεση διάδραση με τους δυνητικούς πελάτες ΑΜΕΑ (όπως σε επιχειρήσεις αγοράς προϊόντων, φιλοξενίας, εστίασης κ.α.), θα εκπαιδευτούν στο πως να εξυπηρετούν βέλτιστα ανθρώπους με κάθε είδους αναπηρία, από εξειδικευμένους εκπαιδευτές (έχοντες και μη, αναπηρία).

Το πρόγραμμα αποτελείται -κατ’ ελάχιστον- από:

  • 5 ώρες (με διάλειμμα) θεωρητικής κατάρτισης στις αναπηρίες, συμπεριλαμβάνοντας ενημέρωση και διάλογο.
  • 5 ώρες (με διάλειμμα) πρακτικών βιωματικών δράσεων και ασκήσεων εξοικείωσης με την αναπηρία (role-playing κ.α.), εστιάζοντας θεματικά στην οπτική, την ακουστική και την κινητική αναπηρία.

Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχους

  • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους εργαζόμενους Front Office των εταιρειών, περί βέλτιστης εξυπηρέτησης πελατών/καταναλωτών ΑΜΕΑ.
  • Έμπρακτη βελτίωση του Customer Service και Experience της εταιρείας για όλους.
  • Το χτίσιμο ενός ισχυρού εταιρικού προφίλ κοινωνικής συνείδησης & ευθύνης και την ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου σας.

Οι εκπαιδευτές (έχοντες και μη αναπηρία), είναι εξειδικευμένοι στον τομέα της εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

Γενικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» στο info@meallamatia.services ή στο 210-2627385.

Τα παραπάνω προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας

Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@Meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top