Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Εργασιακού Περιβάλλοντος

Αξιολόγηση του εργασιακού ή εμπορικού περιβάλλοντος της εταιρείας σε θέματα προσβασιμότητας μέσω focus group ατόμων με αναπηρία.
Διαδικασία

1ο στάδιο

Επισκεπτόμαστε τον χώρο του οποίου θέλετε να εκτιμηθεί η προσβασιμότητα και κάνουμε μία αρχική εκτίμηση – συζήτηση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες σας και τί σας κινητοποιεί ώστε, με γνώμονα την νομοθεσία και την ανάπτυξη της εταιρείας να εξελίξουμε το περιβάλλον σας σε έναν χώρο ισότιμων ευκαιριών για όλους και όλες. Σημειώνονται οι χώροι που χρήζουν αλλαγών, καταγράφονται οι βασικές ανάγκες που προκύπτουν και γίνεται εις βάθος συζήτηση ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία, οι προϋποθέσεις αλλά και τα αποτελέσματα μίας τέτοιας αλλαγής.

2ο στάδιο

Ενδελεχής απογραφή προσβασιμότητας των συμφωνημένων χώρων μέσα από focus group ατόμων με αναπηρία. Οι συνεργάτες μας με κινητική και οπτική αναπηρία ελέγχουν τους προσυμφωνημένους χώρους και, σε συνάρτηση με την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες, καταγράφουν λεπτομερώς και με φωτογραφικό υλικό τα σημεία προς βελτίωση.

Καταγραφή εκτίμησης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα από μία αναλυτική καταγραφή εκτίμησης προσβασιμότητας στην οποία καταγράφονται αναλυτικά και με φωτογραφίες τα σημεία προς βελτίωση μαζί με την ή τις προτεινόμενες λύσεις/προσεγγίσεις. Καταγράφονται επίσης συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν τις δομικές αλλαγές (πχ ράμπες) σε περίπτωση που χρειάζεστε συστάσεις.

Επίβλεψη αλλαγών

Στην διάρκεια της μελέτης προσβασιμότητας, οι συνεργάτες μας με αναπηρία θα εποπτεύουν τις αλλαγές που θα πραγματοποιείτε δίνοντας σας διαρκή ανατροφοδότηση.

Καταγραφή προσβασιμότητας

Με την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβαίνουμε σε λεπτομερή καταγραφή προσβασιμότητας των χώρων, το οποίο μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας, εφόσον πρόκειται για ανοιχτό, στο κοινό, χώρο ή να χρησιμοποιείται ως οδηγός προσβασιμότητας για εργαζόμενους με αναπηρία.

Διάχυση Πληροφορίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται, εφόσον το επιθυμείτε, προβολή της προσβασιμότητας του εν λόγω χώρου στο κοινωνικό ενημερωτικό portal www.meallamatia.gr, το μοναδικό πλήρως προσβάσιμο ΜΜΕ πανελλαδικά εξειδικευμένο σε θέματα αναπηρίας.

Κόστος

Το κόστος της συνεργασίας είναι σε απόλυτη εξάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των χώρων που θα προσυμφωνηθούν προς εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@meallamatia.gr

Γενικές πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» στο info@Meallamatia.services ή στο 210-2627385.
  • Τα παραπάνω προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
  • Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@Meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top