Στατιστικά φωτογραφίας σε απλό κείμενο

«Σ.Κ.Ε.Π…. τόμαστε μία Εταιρεία για Όλους»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα μέσα/ υλικά επικοινωνίας των εταιρειών. Απευθύνεται στα στελέχη του τμήματος επικοινωνίας και marketing. Η εκπαίδευση έχει την μορφή διαδραστικού workshop.

Σύμφωνα με έρευνες, τα συμπεριληπτικά εργασιακά περιβάλλοντα δημιουργούν συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ποικιλόμορφοι και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακοί χώροι είναι 2 φορές πιο πιθανόν να πληρούν ή να υπερβούν τους οικονομικούς τους στόχους! Ενώ οι ποικιλόμορφες ομάδες είναι πιο καινοτόμες, πιο συμμετοχικές και πιο δημιουργικές.

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που θέλουν να γίνουν πιο συμπεριληπτικές απέναντι στους εργαζόμενούς τους αλλά και στους πελάτες τους, ο Σ.Κ.Ε.Π. σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»*, υλοποιούν Εταιρικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Διαφορετικότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προδιαγραφών Προσβασιμότητας Υλικών Επικοινωνίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα μέσα/ υλικά επικοινωνίας των εταιρειών. Απευθύνεται στα στελέχη του τμήματος επικοινωνίας και marketing. Η εκπαίδευση έχει την μορφή διαδραστικού workshop, στο οποίο αναλύονται οι σωστές προδιαγραφές για τα παρακάτω μέσα:

  • Ιστοσελίδα
  • Social Media
  • Καταχωρήσεις
  • Διαφημιστικά σποτ
  • Έντυπο υλικό
  • Email

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, λαμβάνετε μια Έκθεση με τις Βασικές Κατευθυντήριες Προσβασιμότητας Μέσων Επικοινωνίας. Η έκθεση περιλαμβάνει όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς και προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης μελλοντικών θεμάτων. Τέλος συμπεριλαμβάνονται και σχετικές πηγές που επισημαίνουν τόσο την αναγκαιότητα όσο και τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε μαζί με την Α.Μ.Κ.Ε. «Με Άλλα Μάτια» στο info@Meallamatia.services ή στο 210-2627385.
  • Τα παραπάνω προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
  • Μεγάλο μέρος της ομάδας υλοποίησης αποτελούν συνεργάτες με αναπηρία.

Συνεργάτες Φορείς υλοποίησης

Α.Μ.Κ.Ε. – «Με Άλλα Μάτια»

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες αυτών, την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και διαπολιτισμικών προγραμμάτων.

 

info@Meallamatia.services

www.meallamatia.gr

meallamatia.services

+ 30 210 2627385

Επικοινωνία μαζί μαςΖητήστε πληροφορίες για τα προγράμματα!

All fields marked (*) are required.
Back to top