ο Βαγγέλης Αυγουλάς με την Πρόεδρο της Novartis και διευθυντές της εταιρείας

Πέρασε μία ώρα και τα φώτα άναψαν. Ένα επιφώνημα κυρίευσε την αίθουσα. Χαιρόμασταν τόσο πολύ για μία αίσθηση που χάσαμε για μόλις …